Spark

Spark logo icon

Energetisch welzijn voor bedrijven

Design icon

Zorg voor meer
teamenergie met Spark

Waarom?

Meer

  • Energie
  • Samenhorigheid
  • Positive employer branding
Design icon

Minder

  • War for talent
  • Ziekteverzuim
Design icon

Team Energy Scan

Energy packs

We starten niet zonder goede voorbereiding. Met de team energy scan brengen we het energetisch welzijn van het team in beeld en starten we de dialoog. Dit geeft ons een beeld van hoe jullie momenteel omgaan met factoren als stress, zittijd, digitale afleiding, slaap en team spirit.