Spark

Spark logo icon

Energetisch welzijn voor bedrijven

Design icon

Zorg voor meer
teamenergie met Spark

Waarom?

More energy

Meer

  • Energie
  • Samenhorigheid
  • Positive employer branding
Design icon
Less energy

Minder

  • War for talent
  • Ziekteverzuim
Design icon

Team Energy Scan

Energy packs

We starten niet zonder goede voorbereiding. Het doel van de team energy scan is om het energetisch welzijn van het team in kaart te brengen. Dit geeft ons een beeld van hoe jullie momenteel omgaan met factoren als slaap, stress, zittijd en voeding. Waar scoren jullie goed en waar kan het beter?