Spark

Spark logo icon

Energetisch welzijn voor bedrijven

Design icon

Team energy
scan

Design image Design image

Wat is een energy scan?

Het doel van de energy scan is om het energetisch welzijn van het team in kaart te brengen. Deze scan is niet verplicht*, maar het is wel een handig startpunt. We kijken naar verschillende componenten die een invloed hebben op het energieniveau van elk individu en dus onvermijdelijk ook op het team als geheel. Zo zien we snel waar er verbetering mogelijk is. Hieronder kan je de energetische componenten alvast eens onder de loep nemen. *Indien je het laatste jaar al een welzijnsscan hebt uitgevoerd.

Slaaphygiƫne

Stress level

Team vibes

Zitgedrag

Voeding

Energie

Contacteer Spark