Spark

Spark logo icon

Energetisch welzijn voor bedrijven

Design icon

Bizbike

E-bike dreamers

Triplet design icon

Bizbike wenst met hun SPARK-traject mensen te inspireren enerzijds, anderzijds willen ze hun employer branding en bedrijfsvisie duidelijk naar buiten brengen. De marktleider van E-bikes wilde hun mobiliteitsdromen laten corresponderen met meer fitte werknemers. Dat resulteerde in speelse beweegsessies, zittijd reductie via een keynote en de befaamde ‘Eurotrip’ als virtuele fietschallenge. Zij hebben met hun inspanningen tientallen bomen gepland in Peru. Ook hebben ze ervoor gezorgd dat hun mensen een betere slaaphygiëne bekomen door o.a. in te zetten op een vast waak-en slaapritme.

Interesse?
SPARK REELS 10 25550acaca